Effekttest på en testcykel som mäter wattutveckling. Testet registrerar maximalt wattvärde samt ett värde vid 20 s, 30 s och 40 s. Efter 1, 2 och vid behov 3 min tas ett laktatprov för att mäta laktatproduktion. Detta test är ett mycket bra test för att mäta anaerob förmåga.

894.jpg