1080 sprint är en robotbaserad test och träningsutrustning. Till roboten finns en 90 meter lång lina kopplad på en cylinder. Till maskinen finns en surfplatta som registrerar och mäter kraft, effekt, hastighet och acceleration. Motståndet går att styra i realtid och den kan även ställas progressivt för olika typer av spritträning.