1080 Quantum – Med ny svensk, robot- och databaserad teknik är det idag möjligt att med stor noggrannhet mäta olika muskelgruppers funktion på ett smidigt och rättvist sätt.

•    Utvärdera styrka, hastighet och effektutveckling i en bestämd rörelse
•    Påvisa en skada eller funktionsnedsättning i muskulaturen
•    Påvisa obalanser i muskulaturen i fram/bak samt höger/vänster del av kroppen
•    Övervaka progressen över tid för en patient i ett tränings- och rehabiliteringsprogram