Träningsfilosofi

Star pro perfomance hjälper atleter i en mängd olika idrotter, från absoluta toppnivå till motionärer med ambitioner att förbättra sin kapacitet. Träningen bedrivs med lång erfarenhet av atleter på högsta nivå. Genom mätbara och exakta tester har träningsmetoder finslipats genom åren för att ge idrottaren de bästa förutsättningarna att prestera maximalt när det gäller som mest. För att nå uppsatta målsättningar kommer lämpliga metoder och upplägg användas för att öka möjligheterna att nå målet. Träningsmetoder och övningar baseras på vetenskapliga studier, mätbara rörelser, idrottares behov och stor erfarenhet av träning. Idrottare vi arbetar tillsammans med ska alltid känna sig säkra på att träningsmetoder har en god förankring inom idrottsvetenskap.

Till varje kund så görs en analys av vilken fysisk kravbild som idrotten ställer på idrottaren. Noggranna tester genomförs och analyseras för att ge en uppfattning om hur den fysiska förmågan ser ut. Ett träningsupplägg planeras efter idrottarens ambitioner och förutsättningar. Träningen genomförs antingen på egen hand eller tillsammans med personal från Star Pro Performance. Efter en period genomförs nya tester för att utvärdera att träningen går i rätt riktning, eller som utvärdering av den gångna träningsperioden. Efter en sammanställning av testerna kan sedan en korrekt slutsats dras om hur lyckad träningen har varit.

Att utföra lämpliga tester för idrotten är en förutsättning för att kunna göra en lyckad träningsplanering. Beroende på idrott så utförs tester som mäter specifika egenskaper för den aktives idrottsgren. Testresultatet ger en detaljerad bild över den fysiska förmågan och med referenser från tusentals mätningar kan resultatet utvärderas och ge ett konkret mål att arbeta mot. Testerna kommer även visa om det finns starka och svaga punkter och inom vilka områden den största förbättringspotentialen finns. Träningsperioden kan sedan variera från strax kommande tävlingar, till en tävlingssäsong eller till träning över flera års tid.

Rätt träningsplaneringen är av yttersta vikt och att den alltid grenspecifikt upplagd. Träningen sker i progressiva faser. Vid ett längre program så startar arbetet med att bygga en bred grund och för att sedan utveckla spetsegenskaper eftersom. Vid ett kortare program ligger kanske fokus ligger på att formtoppa inför en tävling eller för att stärka upp svaga punkter inom sin idrott. Övningar och träningsformer varieras under träningsperioden för att stimulera rätta egenskaper. Exempelvis mängden aerob/anaerob träning eller relation mellan kraft och snabbhet.

Utbud av tjänster

Träningsupplägg för enskilda individer.
Kompletta träningsprogram, enskilda program för styrka, explosivitet, styrkeuthållighet, kondition, rörlighet
Träningsupplägg för enskilda individer för träning på distans
Kompletta träningsprogram, enskilda program för styrka, explosivitet, styrkeuthållighet, kondition, rörlighet. Tillgång till support över telefon och video. Programmen innehåller instruktioner i videoformat.
Personlig träning
Träning med personal från Star pro performance. Träningen utförs helt efter idrottarens målsättningen, behov och förutsättningar.

 

Exempel på grenspecifika övningar för hockey

Tim Heed snabba fötter med motståndsband

Tim Heed snabba fötter med motståndsband

David Rundblad och Oscar Lindberg gör step up på en låda med belastning från sidan

David Rundblad och Oscar Lindberg gör step up på en låda med belastning från sidan

Petter Granberg kör start och stopp med 1080 sprint. Linans motstånd och hastighet går anpassa efter nivå och syfte. Motståndet går även att ställa in för progressiv belastning. Systemet ger omedelbar feedback vid te.x teknikjusteringar.