Maximalt syreupptagningstest (VO2 maxtest)

VO2 maxtest mäter den maximala syreupptagningsförmågan. Testet utförs på löpband eller ergometercykel med en mask över ansiktet som mäter utandningsluften. Vi använder oss av testmodulen COSMED som registrerar bl.a. syreupptag, puls, andningsfrekvens och ventilation varje sekund av testet. Testet börjar med ca tio minuter uppvärmning. Eftersom kommer farten att öka, och lutningen höjas en grad per minut tills maximal utmattning uppnåtts. Testet ger ett testvärde över hur mycket syre kroppen tar upp per kilo kroppsvikt. Testet fastställer även den maximal pulsen. Detta test ger ett bra värde på din kondition. Testet kan kombineras med mätning av laktat.

Magda.jpg
20180127_124037.jpg
22769671_1617615011628173_310859203358847001_o.jpg
20170920_172602.jpg